Home >> 2020 VoI.11 No.4 issue list
[Ke JIANG1,2, Jinlong REN1,2,5, Jian WANG3, Junfeng GUO1,2, Zeng WANG1,2,5, Yonghong LIU4, Dechun JIANG1*,Jiatang LI1,2,6*]
2020 4 [Abstract] (9666) [ PDF:7791KB](1347) [Export Citations]
[Yue GUO#, Wenxia WANG#, Wei ZANG, Hui WANG, Chenliang LI, Mian ZHAO* and Hua WU*]
2020 4 [Abstract] (3477) [ PDF:262KB](1026) [Export Citations]
[Lixia ZHANG1, Xiangyu YUAN1, Yongsun SHENG1, Xueting ZHONG2, Jiahong LIAO3, Zhenhao LIU3 and Wei CHEN3*]
2020 4 [Abstract] (3549) [ PDF:184KB](1018) [Export Citations]
[Fanrong XIAO1#, Zhen HONG1#, Jichao WANG1, Taggert BUTTERFIELD2 and Haitao SHI1*]
2020 4 [Abstract] (3365) [ PDF:3051KB](951) [Export Citations]
[Xin HAO1,2, Shiang TAO3, Yu MENG1, Jingyang LIU4, Luoxin CUI1, Wanli LIU1, Baojun SUN2, Peng LIU1*,# and Wenge ZHAO1*,#]
2020 4 [Abstract] (3390) [ PDF:944KB](938) [Export Citations]
[Lixia ZHANG1, Xiangyu YUAN1, Yongsun SHENG1, Fei YU1, Xueting ZHONG2, Xiaohong CHEN1* and Dingqi RAO3*]
2020 4 [Abstract] (3216) [ PDF:618KB](888) [Export Citations]
[Kexin WANG, Yutian ZHAO, Chaochao HU, Hong LI, Yanfu QU* and Xiang JI*]
2020 4 [Abstract] (3284) [ PDF:1962KB](1166) [Export Citations]
[Xuejiao YANG1,2, Xianglei HOU1,2, Li WEI3, Yu LI1,2, Mingshuo QIN1,2, Tianjian SONG1,2 and Yiming LI1,2*]
2020 4 [Abstract] (3444) [ PDF:3359KB](1044) [Export Citations]
[Fang LU1, 2, Yezhong TANG2 and Qin CHEN2*]
2020 4 [Abstract] (3343) [ PDF:219KB](987) [Export Citations]