Home >> 2018 VoI.9 No.4 issue list
[Paul Henric P. GOJO CRUZ1*, Leticia E. AFUANG2, Juan Carlos T. GONZALEZ2 and William SM. GRUEZO3]
2018 4 [Abstract] (4855) [ PDF:1070KB](2992) [Export Citations]
[Shize LI1, Ning XU1, Jing LIU1, Jianping JIANG2, Gang WEI3*# and Bin WANG1,2*#]
2018 4 [Abstract] (5416) [ PDF:4477KB](4651) [Export Citations]
[Li MA1, Zhihua LIN2, Jianfang GAO3, Hong LI1, Xiang JI1 and Hongliang LU3*]
2018 4 [Abstract] (3097) [ PDF:643KB](1824) [Export Citations]
[Huihui WANG1, Xiaolong TANG1*, Yan WANG1, Yuxia FENG1, Peng PU1, Shengkang MEN1, Youli ZHAO2, Zhennan PENG3 and Qiang CHEN1*]
2018 4 [Abstract] (3825) [ PDF:4508KB](2146) [Export Citations]