Home >> 2011 VoI. No.4 issue list
[David S. McLeod1*, Cameron D. Siler1, Arvin C. Diesmos2, Mae L. Diesmos3, Vhon S. GARCIA3, Angela O. Arkonceo 3, Kelvin L. Balaquit3, Charlene C. Uy3, Marid]
2011 4 [Abstract] (193) [ PDF:12047KB](507) [Export Citations]
[Yuchi ZHENG1,2*, Dingqi RAO3, Robert W. MURPHY3,4 and Xiaomao ZENG1]
2011 4 [Abstract] (199) [ PDF:6703KB](191) [Export Citations]
[Rastegar-Pouyani NASRULLAH1*, Karamiani RASOUL1, Oraei HAMZEH1, Khosrawani AZAR1 and Rastegar-Pouyani ESKANDAR2]
2011 4 [Abstract] (171) [ PDF:4547KB](180) [Export Citations]
[Yongjian BEI1,2, Shaoquan MENG1,2*, Jianda LI1, Jianru FENG1, Jianbing ZHOU1 and Guifen LI1,2*]
2011 4 [Abstract] (186) [ PDF:948KB](190) [Export Citations]
[Yanhong LIU1,2, Wenbo LIAO1,2*, Caiquan ZHOU1,2*, Zhiping MI1,2 and Min MAO1,
2011 4 [Abstract] (172) [ PDF:1531KB](176) [Export Citations]