Home >> 2021 VoI.12 No.2 issue list
[Zening CHEN1,2#, Shengchao SHI1,2#, Jun GAO3,4, Gernot VOGEL5, Zhaobin SONG1, Li DING2*, Rong DAI3,4*]
2021 2 [Abstract] (2072) [ PDF:5778KB](859) [Export Citations]
[Ruyi HUANG1,2,3#, Lifang PENG1,3#, Lei YU4, Tianqi HUANG5, Ke JIANG6, Li DING6, Jinkang CHANG7, Diancheng YANG1,3, Yuhao XU8 and Song HUANG1,3*]
2021 2 [Abstract] (2017) [ PDF:5706KB](732) [Export Citations]
[Siqi WANG1,2, Chunxia XU1,2, Jiaqi ZHANG1,2, Supen WANG1, Xuan LIU1, Xuejiao YANG1,2 and Yiming LI1,2*]
2021 2 [Abstract] (1983) [ PDF:2261KB](757) [Export Citations]
[Zeng WANG1,2, Wei WU1,2, Jinlong REN1,2, Changjun PENG1, Dechun JIANG1, Jiatang LI1,3,4*]
2021 2 [Abstract] (1914) [ PDF:1134KB](721) [Export Citations]
[Shengnan YANG1, Chunlan ZHANG2*, Wenbo LIAO3, Na LI1,4, Junhua HU1]
2021 2 [Abstract] (1751) [ PDF:2726KB](620) [Export Citations]
[Xiaoping WANG1#, Ruifeng WU2#, Ke JIANG2, Yayong WU3, Guannan WEN2, Yin QI2,4*]
2021 2 [Abstract] (1705) [ PDF:583KB](712) [Export Citations]