Home >> 2019 VoI.10 No.1 issue list
[Zening CHEN1,2, Liang ZHANG3, Jingsong SHI4, Yezhong TANG1, Yuhong GUO5, Zhaobin SONG2 and Li DING1*]
2019 1 [Abstract] (8136) [ PDF:5000KB](3068) [Export Citations]
[Jianfang GAO1*, Yin YIN1, Yanfu QU2, Jin WANG2, Longhui LIN1, Hongliang LU1 and Xiang JI2]
2019 1 [Abstract] (3271) [ PDF:1406KB](1752) [Export Citations]
[Mengchao FANG1, Xiaming ZHU1, Yu DU2, Lin ZHANG1 and Longhui LIN1*]
2019 1 [Abstract] (3954) [ PDF:1218KB](1850) [Export Citations]
[Shengnan YANG1,2, Jianping JIANG1, Zhenhua LUO3, Xin YANG1, Xiaoyi WANG1, Wenbo LIAO2 and Junhua HU1*]
2019 1 [Abstract] (6478) [ PDF:4055KB](1642) [Export Citations]
[Yun WANG1*#, Jiayu LAN1,2#, Hongping ZHOU1, Lei GUAN1, Yudi WANG1, Yongshun HAN3, Jiapeng QU4,5, Syed Asifullah SHAH6 and Yaping KONG1]
2019 1 [Abstract] (3672) [ PDF:1012KB](1677) [Export Citations]