Home >> 2021 VoI.12 No.01 issue list
[Janak Raj KHATIWADA, Bin WANG, Tian ZHAO, Feng XIE, Jianping JIANG*]
2021 01 [Abstract] (381) [ PDF:10755KB](136) [Export Citations]
[Yinmeng HOU1,2,6, Shengchao SHI1,2,6, Gang WANG3,4, Guocheng SHU1,5,6, Puyang ZHENG1,6, Yin QI1,6, Gaohui LIU7, Jianping JIANG1,6, Feng XIE1,6*]
2021 01 [Abstract] (465) [ PDF:3115KB](139) [Export Citations]
[Chairat TANTRAWATPAN1, Weera THONGNETR2, Warayutt PILAP2, Warong SUKSAVATE3, Takeshi AGATSUMA4, Wittaya TAWONG5, Trevor N. PETNEY6, Weerachai SAIJUNTHA2*]
2021 01 [Abstract] (298) [ PDF:3836KB](100) [Export Citations]
[Elsa May Delima BARON*1,2, Mark Oliver D. MARIN2, Benjo A. LOGRAMONTE2 and Alma B. MOHAGAN2]
2021 01 [Abstract] (314) [ PDF:7901KB](125) [Export Citations]
[Longhui ZHAO1,2,3, Jichao WANG4, Yanlin CAI1,3, Jianghong RAN2, Steven E. BRAUTH5, Yezhong TANG1 and Jianguo CUI1*]
2021 01 [Abstract] (274) [ PDF:2592KB](56) [Export Citations]
[Hongliang LU1, Yingchao HU1, Changqing XU2, Wei DANG1, Zhihua LIN3*]
2021 01 [Abstract] (289) [ PDF:852KB](160) [Export Citations]