Home >> 2019 VoI.10 No.3
[Janak Raj KHATIWADA1, Guocheng SHU1, Tulsi Ram SUBEDI2, Bin WANG1, Annemarie OHLER3, David C. CANATELLA4, Feng XIE1 and Jianping JIANG1,5*]
2019 3 [Abstract] (10638) [ PDF:4865KB](2056) [Export Citations]
[Anchalee AOWPHOL1*, Siriporn YODTHONG1, Attapol RUJIRAWAN1 and Kumthorn THIRAKHUPT2]
2019 3 [Abstract] (3945) [ PDF:3345KB](5047) [Export Citations]
[Chunlan MAI1,2,3, Jin HUANG1,2,3, Qin LIAO1,2,3, Wenbo LIAO1,2,3* and Lixia ZHANG4*]
2019 3 [Abstract] (3900) [ PDF:694KB](1477) [Export Citations]
[Xueqing WANG1,2, Shuran LI3, Li LI1, Fushun ZHANG4, Xingzhi HAN5, Junhuai BI1*# and Baojun SUN2*#]
2019 3 [Abstract] (3998) [ PDF:700KB](1621) [Export Citations]
[Zhouyi WANG1*#, Weijia ZONG1#, Bingcheng WANG1, Junjie ZHU2, Kai QIN2 and Zhendong DAI1*]
2019 3 [Abstract] (3781) [ PDF:6703KB](1571) [Export Citations]