Home >> 2019 VoI.10 No.2
[Weerachai SAIJUNTHA1, Sutthira SEDLAK1, Takeshi AGATSUMA2, Kamonwan JONGSOMCHAI3, Warayutt PILAP1, Watee KONGBUNTAD4, Wittaya TAWONG5, Warong SUKSAVATE1, Trevor N. PETNEY6 and Chairat TANTRAWATPAN7]
2019 2 [Abstract] (3257) [ PDF:3315KB](1488) [Export Citations]
[Chunhua YANG1,2#, Tingting FU1,3#, Xinqiang LAN3,4, Yun ZHANG4, Lotanna Micah NNEJI1, Robert W. MURPHY1,5, Yanbo SUN1* and Jing CHE1,6*]
2019 2 [Abstract] (3019) [ PDF:2859KB](1250) [Export Citations]
[Masafumi MATSUI1*, Yasuhiro KAWAHARA2, Kanto NISHIKAWA1, Seiji IKEDA3, Koshiro ETO4 and Yusuke MIZUNO5]
2019 2 [Abstract] (3230) [ PDF:3174KB](1484) [Export Citations]
[Jinlong REN1 2 3, Kai WANG4, Peng GUO5, Yingyong WANG6, Tao Thien NGUYEN7 8 and Jiatang LI1 2 9*]
2019 2 [Abstract] (3755) [ PDF:24KB](1986) [Export Citations]