Home >> 2017 VoI.8 No.4
[Tao Thien NGUYEN1,3,4*, Cuong The PHAM2,3, Truong Quang NGUYEN2,3, Hoa Thi NINH5 and Thomas ZIEGLER6,7]
2017 4 [Abstract] (5354) [ PDF:2340KB](3604) [Export Citations]
[Eunbin KIM1, Hacheol SUNG2, Donghyun LEE2, Geunjoong KIM2, Dongha NAM2*and Eungsam KIM2*]
2017 4 [Abstract] (4075) [ PDF:991KB](2352) [Export Citations]
[Haiqiong YANG, Lan ZHAO, Qunhua HAN and Shengguo FANG*]
2017 4 [Abstract] (4298) [ PDF:629KB](2054) [Export Citations]
[Chunxia XU1,2,#, Xu GAO1,#, Michael R. CROSSLAND3, Zetian LIU1, Supen WANG1, Wei ZHU1, Richard SHINE3 and Yiming LI1,2*]
2017 4 [Abstract] (7870) [ PDF:496KB](2049) [Export Citations]
[Gang WANG1,2, Yuzhou GONG1,2, Jinfeng HAN3, Cheng LI1* and Feng XIE1*]
2017 4 [Abstract] (4202) [ PDF:1093KB](2066) [Export Citations]