Home >> 2015 VoI.6 No.1
[Yunming MO1, Weicai CHEN1*, Huaying WU1, Wei ZHANG2 and Shichu ZHOU1]
2015 1 [Abstract] (3921) [ PDF:3467KB](2479) [Export Citations]
[Xuan LIU1, Yu LUO2, Jiaxin CHEN3, Yisong GUO4, Changming BAI1,5 and Yiming LI1*]
2015 1 [Abstract] (3791) [ PDF:480KB](2400) [Export Citations]
[Wei CHEN1*, Tianpei GUAN1, Lina REN2, Dujuan HE2, Ying WANG2 and Xin LU3]
2015 1 [Abstract] (3156) [ PDF:290KB](1928) [Export Citations]
[Fang ZHANG1, Juan ZHAO1, Yujie ZHANG1, Kevin MESSENGER2 and Yong WANG2* ]
2015 1 [Abstract] (3236) [ PDF:995KB](1879) [Export Citations]
[Yi GENG1*, Xingxing LIU1*, Yan ZHOU1, Kaiyu WANG1, Xi PENG1, Zhijun ZHONG1, Xiaoli HUANG2 and Defang CHEN2]
2015 1 [Abstract] (3389) [ PDF:2005KB](2121) [Export Citations]
[Dzung Trung LE1, Anh Van PHAM1,2, Son Hung Lan NGUYEN1, Thomas ZIEGLER3 and Truong Quang NGUYEN4*]
2015 1 [Abstract] (3047) [ PDF:2517KB](1993) [Export Citations]