Home >> 2014 VoI.5 No.4
[Jie WANG1,2, Feng XIE1,2, Gang WANG1,2 and Jianping JIANG1,2*]
2014 4 [Abstract] (3262) [ PDF:1936KB](2333) [Export Citations]
[Jun-Haeng HEO1#, Heon-Joo LEE1#, Il-Hun KIM1, Jonathan J. FONG2, Ja-Kyeong KIM1, Sumin JEONG1 and Daesik PARK1*]
2014 4 [Abstract] (3258) [ PDF:487KB](1947) [Export Citations]
[Vhon Oliver S. GARCIA1*, Rey Donne S. PAPA1,2,3, Jonathan Carlo A. BRIONES1,3, Norman MENDOZA4, Noboru OKUDA5 and Arvin C. ]
2014 4 [Abstract] (3394) [ PDF:840KB](2706) [Export Citations]
[Yu DU1,2, Longhui LIN1*, Yuntao YAO1, Chixian LIN2 and Xiang JI3]
2014 4 [Abstract] (3629) [ PDF:532KB](2768) [Export Citations]
[Lixia ZHANG1, Yunyun ZHAO1, Ling SHI, Xiaohong CHEN1*, Youqiang LU1,2 and Liang QIAO1]
2014 4 [Abstract] (3353) [ PDF:206KB](1987) [Export Citations]
[Zheng WANG1,2, Longhui LIN3 and Xiang JI2*]
2014 4 [Abstract] (3125) [ PDF:1307KB](2373) [Export Citations]
[Colin Thomas STRINE1, Inês SILVA2, Matthew CRANE1, Bartosz NADOLSKI1, Taksin ARTCHAWAKOM2, Matt GOODE3 and Pongthep SUWANWAREE1*]
2014 4 [Abstract] (3073) [ PDF:1911KB](2559) [Export Citations]