Home >> 2011 VoI.2 No.4
[David S. McLeod1*, Cameron D. Siler1, Arvin C. Diesmos2, Mae L. Diesmos3, Vhon S. GARCIA3, Angela O. Arkonceo 3, Kelvin L. Balaquit3, Charlene C. Uy3, Marid]
2011 4 [Abstract] (4725) [ PDF:12047KB](3313) [Export Citations]
[Yuchi ZHENG1,2*, Dingqi RAO3, Robert W. MURPHY3,4 and Xiaomao ZENG1]
2011 4 [Abstract] (4056) [ PDF:6703KB](2700) [Export Citations]
[Rastegar-Pouyani NASRULLAH1*, Karamiani RASOUL1, Oraei HAMZEH1, Khosrawani AZAR1 and Rastegar-Pouyani ESKANDAR2]
2011 4 [Abstract] (3872) [ PDF:4547KB](2545) [Export Citations]
[Yongjian BEI1,2, Shaoquan MENG1,2*, Jianda LI1, Jianru FENG1, Jianbing ZHOU1 and Guifen LI1,2*]
2011 4 [Abstract] (4148) [ PDF:948KB](2550) [Export Citations]
[Yanhong LIU1,2, Wenbo LIAO1,2*, Caiquan ZHOU1,2*, Zhiping MI1,2 and Min MAO1,
2011 4 [Abstract] (3766) [ PDF:1531KB](2284) [Export Citations]
[Fozia TABASSUM, Muhammad RAIS*, Maqsood ANWAR, Tariq MEHMOOD, Iftikhar HUSSAIN and Shahid ALI KHAN]
2011 4 [Abstract] (3823) [ PDF:2982KB](2532) [Export Citations]