Asian Herpetological Research 过刊查询页面

    作者中包括 的文章

1 Does Light Exposure during Embryonic Development Affect Cognitive Behavior in a Lizard?
Xinghan LI1 3, Chenxu WANG1 2, Guoshuai TANG1 2, Shuran LI3, Liang MA1, Baojun SUN1* and Yongpu ZHANG3* 2019年预出版 [1-9][摘要](654)[pdf 1280KB](210)
2 Altitudinal Variation in Digestive Tract Lengh in Feirana quadranus
Chunlan MAI1 2 3, Jin HUANG1 2 3, Qin LIAO1 2 3, Wenbo LIAO1 2 3* and Lixia ZHANG4*
2019年预出版 [1-7][摘要](661)[pdf 1081KB](204)
3 Molecular Cloning and Putative Functions of KIFC1 for Acrosome Formation and Nuclear Reshaping during Spermiogenesis in Schlegel’s Japanese Gecko Gekko japonicus
Shuangli HAO1#, Liyue ZHANG2#, Jun PING1, Xiaowen WU1, Jianrao HU3 and Yongpu ZHANG1* 2019年预出版 [1-13][摘要](557)[pdf 5814KB](187)