Home >> News browse
Special Issue for New Species in AHR (2017 and 2018)
Release people:administrator Release time:9/2/2019 3:23:20 PM Browse the number:13709
【Font: Font color

A New Species of the Asian Toad Genus Megophrys sensu lato (Amphibia: Anura: Megophryidae) from Guizhou Province, China

Shize LI1, Ning XU1, Jing LIU1, Jianping JIANG2, Gang WEI3*# and Bin WANG1,2*#

2018 4 [224239] [Abstract] (958) [pdf 4477KB] (685) [Export Citations]

A New Species of Genus Microhyla (Amphibia: Anura: Microhylidae) from Zhejiang Province, China

Meihua ZHANG1,2, Liang FEI1, Changyuan YE1, Yufan WANG3, Bin Wang1* and Jianping JIANG1*

2018 3 [135148] [Abstract] (1418) [pdf 3961KB] (980) [Export Citations]

A New Species of the Genus Sinomicrurus Slowinski, Boundy and Lawson, 2001 (Squamata: Elapidae) from Hainan Province, China

Lifang PENG1,2,#, Lijun WANG3,#, Li DING4, Yiwu ZHU1, Jian LUO5, Diancheng YANG1, Ruyi HUANG6, Shunqing LU1,* and Song HUANG1,#,*

2018 2 [6573] [Abstract] (2428) [pdf 3143KB] (1109) [Export Citations]

A New Species of Gracixalus (Anura: Rhacophoridae) from West Guangxi, China

Weicai CHEN1,2,3#, Yongjian BEI4#, Xiaowen LIAO3, Shichu ZHOU3 and Yunming MO3*

2018 2 [7484] [Abstract] (1663) [pdf 5178KB] (902) [Export Citations]

A New Species of Rhacophorus (Amphibia: Anura: Rhacophoridae) from Vietnam

Tao Thien NGUYEN1,3,4*, Cuong The PHAM2,3, Truong Quang NGUYEN2,3, Hoa Thi NINH5 and Thomas ZIEGLER6,7

2017 4 [221234] [Abstract] (2024) [pdf 2340KB] (1411) [Export Citations]

A New Species of the Genus Tylototriton (Amphibia: Urodela: Salamandridae) from the Southern Dabie Mountains in Anhui Province

Lifu QIAN1**, Xiaonan SUN1**, Jiaqi LI2, Weibo GUO2, Tao PAN1, Xing KANG1, Hui WANG1, Jianping JIANG3, Jun WU2* and Baowei ZHANG1*

2017 3 [151164] [Abstract] (2186) [pdf 4152KB] (1503) [Export Citations]

A New Species of Japalura (Squamata, Agamidae) from the Nu River Valley in Southern Hengduan Mountains, Yunnan, China

Dingqi RAO1*, Jens V. VINDUM2, Xiaohui MA1, Mingxia FU1 and Jeffery A. WILKINSON2*

2017 2 [8695] [Abstract] (2357) [pdf 4901KB] (1418) [Export Citations]

A New Species of the Genus Xenophrys (Amphibia: Anura: Megophryidae) from Libo County, Guizhou, China

Yanan ZHANG1**, Gang LI2**, Ning XIAO3, Jiaqi LI4, Tao PAN1, Hui WANG1, Baowei ZHANG1* and Jiang ZHOU2*

2017 2 [7585] [Abstract] (2024) [pdf 3141KB] (1188) [Export Citations]

A New Species of the Genus Rhacophorus (Anura: Rhacophoridae) from Dabie Mountains in East China

Tao PAN1#, Yanan ZHANG1#, Hui WANG1, Jun WU2, Xing KANG1, Lifu QIAN1,4, Kai LI1, Yu ZHANG1, Jinyun CHEN3, Dingqi RAO4, Jianping JIANG5 and Baowei ZHANG1,6*

2017 1 [113] [Abstract] (2500) [pdf 3255KB] (1726) [Export Citations]

A New Species of Japalura (Agamidae: Lacertilia: Reptilia) from Central Highland, Vietnam

Natalia B. ANANJEVA1*, Nikolay L. ORLOV1 and Tao Thien NGUYEN2

2017 1 [1421] [Abstract] (2184) [pdf 1816KB] (1351) [Export Citations]